Infographic: Pat Garrett’s revolver, that killed Billy the Kid, to be sold

Infographic: Pat Garrett’s revolver, that killed Billy the Kid, to be sold